POR 1 €URO + = 1 TRABALLO + por 88 €uros + I.V.E. obteña 2 traballos de reparacións de Electrodomésticos, Electricidade, Cerrallería, ou Fontanería, en Arranxos Repara Lar 886602003 e 606984600 ( incluíndo 1 Desprazamento, 2 horas, e 1 urxencia, en horario laborable de Luns a Venres en Vigo).
6º ANO COS MESMOS PREZOS, E CON DESCONTOS POLO 5º ANIVERSARIO: 15% dto. Xubilados,parados,ou discapacitados;17% dto. ós que sexan recomendadas por un cliente;17% dto. ós clientes que recomenden a outros;50% dto. ós 5º traballos realizados; e 50% dto. ós novos clientes por 43,50 € éste caduca o 30/04/2014 , os demáis descontos sempre vixentes. Electricidade,Electrodomésticos, Cerrallería,e Fontanería. Arranxos Repara Lar 886602003 e 606984600. Empresa con Certificado Galego CELGA 4. Tódo-los traballos con garantía por escrito. As tarifas están entregadas en CONSUMO. As ofertas están publicadas na web www.reparalar.es

Trabajos al 85% de su valor

Trabajos al 85% de su valor

REPARACIONES AL  85% DE SU VALORPague las reparaciones de un mínimo de un 50% hasta el máximo de un 85% de su valor según su condición siguiente :15%  dto. a Jubilados, parados, o discapacitados.

17%  dto. por recomendación de otro cliente.

50%  dto. a los 5º trabajos realizados.

50%  dto. a nuevos clientes, por 43,50 € + I.V.A. ( incluye 1 desplazamiento, 1 hora, y urgencia, de Lunes  a Viernes en horario laborable en Vigo).      

Calidad, Rapidez,  y Garantía por escrito .

Póliza de Responsabilidad Civil de 300.000 € contratada con Cía. Patria Hispania .

Reparaciones de Electrodomésticos, Electricidad, Cerrajería, y Fontanería. 676 19 47 47.